Ministr vnitra se vrací k vypořádání připomínek zákona o úřednících veřejné správy

Ministr vnitra se rozhodl nadále pokračovat v tvorbě kritizovaného zákona a vypořádat pouze připomínky, které nejsou „v rozporu s koncepcí danou věcným záměrem zákona o úřednících a zaměstnancích veřejné správy

Publikováno: 25.11.2012

Autor: Lukáš Wagenknecht

Téma: Státní služba

Ministr vnitra informoval členy vládního kabinetu o svém záměru i nadále pokračovat ve tvorbě návrhu zákona o úřednících veřejné správy v rámci jeho mezirezortního připomínkového řízení.

Text dopisu, který dne 21. listopadu 2012 rozeslal ministr vnitra Jan Kubice naleznete (v příloze).

Vypadá to tedy tak, že ministerstvo vnitra bude nadále asertivně pokračovat ve tvorbě úřednického kodexu, který podléhá značné kritice z řad ostatních úřadů i neziskového sektoru. Podle dopisu ministra se budou vypořádávat pouze připomínky, které nejsou v rozporu s koncepcí danou věcným záměrem zákona o úřednících a zaměstnancích veřejné správy a tezemi zákona o úřednících.