V české republice opakovaně selhává audit strukturálních fondů

Evropský účetní dvůr kritizuje fungování Ministerstva financí ČR, které je odpovědné za fungování auditu strukturálních fondů.

Publikováno: 23.12.2012

Autor: Lukáš Wagenknecht

Téma: Evropská unie Vnitřní řídící a kontrolní systém ve veřejné správě

Evropský účetní dvůr kritizuje fungování Ministerstva financí, které je odpovědné za fungování auditu strukturálních fondů.

Dne 6. září 2012 přijal Účetní dvůr Evropské unie na svém zasedání Výroční zprávu za rozpočtový rok 2011. Dokument shrnuje nejzásadnější zjištění, která auditoři z Lucemburku při svých šetřeních za rok 2011 identifikovali.

 Text zprávy v českém jazyce

 V obsahu zprávy je mj. také hodnocení spolehlivosti českého Ministerstva financí, jeho sekce 04 – Finanční, auditní a provozní, konkrétně odboru 52 Auditní orgán – Centrální harmonizační jednotka. Auditoři vyhodnotili funkčnost vybraných systémů dohledu a kontroly mimo našeho u šesti dalších. Při hodnocení souladu s hlavními požadavky předpisů a účelnosti z hlediska zajištění správnosti operací české ministerstvo dostalo jako jediné hodnocení „neúčelné“.

To podle EUD znamená, že posouzení hlavního požadavku „Výroční kontrolní zpráva a auditní stanovisko“ „není v souladu“ nebo posouzení nejméně jednoho z hlavních požadavků „Přezkum auditů systémů“, „Sestavení vzorku“, „Přezkum auditů operací“ a „Opakované provedení auditů operací“ je „neúčelné“.

Výsledky českého selhání přehledně shrnul Jan Kinšt, český člen EUD, ve své prezentaci, která proběhla dne 15. listopadu 2012 na půdě Kontrolního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Zde můžete nalézt text prezentace EUD v Kontrolním výboru PSP ČR – nemám prezentaci

V oblasti legislativy vnímá EUD jako zásadní:

  • nejasné formulace Zákona o finanční kontrole
  • odklad účinnosti Služebního zákona
  • zastavení přípravy Zákona o řídícím a kontrolním systému veřejné správy

 Reportáž ČT o problémech při čerpání evropských dotací v ČR

 httpv://www.youtube.com/watch?v=XiNYHh5qdqY

Souhrn hodnocení kvality práce našeho Ministerstva financí

Audit činnosti Auditního orgánu MF
 CURIA RATIONIUM Klíčový požadavek  Hodnocení požadavku
1 Obecné aspekty NENÍ V SOULADU
2 Rozsah auditního manuálu ČÁSTEČNĚ V SOULADU
3 Auditní metodika pro audit systémů ČÁSTEČNĚ V SOULADU
4 Přezkum čtyř auditních systémů NEÚČINNÝ
5A Metodika výběru vzorku ČÁSTEČNĚ V SOULADU
5B Výběr vzorku ČÁSTEČNĚ ÚČINNÝ 
6 Auditní metodika pro audit transakcí NENÍ V SOULADU
7 Přezkum 20 auditů operací ČÁSTEČNĚ ÚČINNÝ 
8 Opakované provedení pěti auditů operací NEÚČINNÝ
9 Výroční kontrolní zpráva a výrok auditora NENÍ V SOULADU

Přehled kvality práce jednotlivých auditních orgánů, které byly hodnoceny

Audit činnosti Auditních orgánů v letech 2010 a 2011
CURIA RATIONIUM Členský stát Region Fondy Účinný
2010 Francie   EFRR/FS ÚČINNÝ
Spojené království Severní Irsko EFRR/FS ČÁSTEČNĚ ÚČINNÝ 
Itálie Sardinie EFRR/FS NEÚČINNÝ
Polsko   EFRR/FS ÚČINNÝ
Španělsko Andalusie + Valencie EFRR/FS  ČÁSTEČNĚ ÚČINNÝ
Polsko   ESF ÚČINNÝ
Španělsko Andalusie ESF ČÁSTEČNĚ ÚČINNÝ
Německo   ESF ČÁSTEČNĚ ÚČINNÝ
2011 Maďarsko   EFRR/FS ÚČINNÝ
Česká republika   EFRR/FS  NEÚČINNÝ
Rumunsko   EFRR/FS ČÁSTEČNĚ ÚČINNÝ 
Řecko   EFRR/FS ÚČINNÝ
Portugalsko   EFRR/FS ÚČINNÝ
Lotyšsko   EFRR/FS ÚČINNÝ
Itálie Sicílie EFRR/FS  ČÁSTEČNĚ ÚČINNÝ

Závěr

Činnost českého Auditního orgánu je z ověřovaného vzorku nejhorší. Při porovnání s rokem 2010 se české MF dostalo na úroveň Italské Sardinie, jejíž auditní orgán byl také hodnocen jako neúčinný.