Zásadní ex-ante kondicianolita pro příští programovací období – přijetí služebního zákona

Úředníci Evropské komise prezentovali dne 22. listopadu 2012 v Praze poziční dokument pro programovací období 2014 – 2020. Jednou ze zásadních podmínek pro čerpání bude přijetí služebního zákona.

Publikováno: 23.12.2012

Autor: Lukáš Wagenknecht

Téma: Články, komentáře a prohlášení Evropská unie Státní služba

Úředníci Evropské komise prezentovali zásadní priority a podmínky pro čerpání evropských dotací v příštím programovacím období v lezech 2014 – 2020.

Jednou ze zásadních ex-ante kondicianolit je mj. přijetí zákona upravujícího služební poměr úředníků.

 

Plný text pozičního dokumentu přikládáme jako přílohu.

Dokument uvádí mj. následující:

„Assuring performance of investments by CSF funds under this thematic objective

requires meeting the relevant ex-ante conditionalities. In addition the following general

considerations would improve governance and delivery:

Prepare, adopt and implement the Public Servants Act compliant with the European

standards of public administration, ensuring transparent selection of professional civil

servants and protecting their independence.“

Závěr

Nyní je tedy oficiálně znám zásadní důvod, proč česká vláda řeší přijetí nové právní úpravy v oblasti státní služby. Z požadavků Evropské komise je zřejmé, že bez přijetí nové úpravy, která bude v souladu s evropským standardem veřejné správy, zajišťujícím transparentní výběr úředníků a jejich nezávislost, nebude možné čerpat prostředky z fondů ve výši stovek miliard korun.