TZ: Místopředsedkyně Senátu navrhuje Kalouskovi zákon z dílny Good Governance

Senát zamítl Kalouskovu nekvalitní novelu protikorupčního zákona o finanční kontrole. Místopředsedkyně Senátu Horská navrhuje nový zákon z dílny think tanku Good Governance.

Publikováno: 01.2.2013

Autor: Lukáš Wagenknecht

Téma: Boj proti korupci Články, komentáře a prohlášení Vnitřní řídící a kontrolní systém ve veřejné správě

Senát zamítl nekvalitní vládní novelu zákona o finanční kontrole ve veřejné správě (č. 320/2001 Sb.) z dílny Ministerstva financí. Novela tohoto klíčového zákona v boji s korupcí by nezajistila účinnou kontrolu utrácení peněz daňových poplatníku a nezamezila rozkrádání státního majetku. Senátu vadilo zejména, že zákon ignoruje doporučení Světové banky a mezinárodní dobrou praxí, prohlubuje zapojení územních finančních orgánů do procesů vnitřního řídícího a kontrolního systému, neposiluje manažerskou odpovědnost za hospodaření s veřejnými prostředky a nezajistí nezávislost interního auditu, která je dlouhodobě kritizována a ohrožuje jednu ze základních funkcí vnitřního kontrolního systému státu.

Místopředsedkyně Senátu Miluše Horská (nestr.) nabídla pomoc ministru Kalouskovi. Horská navrhuje předložit návrh nového zákona z dílny think tanku Good Governance, který komplexně řeší problematiku vnitřního kontrolního systému a vychází z mezinárodní dobré praxe. „Jménem Senátu bych ráda pomohla celou situaci řešit, protože jsme zase, jak to tak bývá dobrým zvykem, poněkud v časové tísni.  Předkládám nové řešení pro kvalitní kontrolní systém veřejné správy, který v této zemi připravilo 15 odborníků, které vedl zkušený specialista na tuto problematiku Dr. Josef Včelák, tvůrce původního zákona o finanční kontrole. Máme k dispozici i pozitivní stanovisko ředitelství pro rozpočet Evropské komise.“, uvedla na plénu Horská.

Lukáš Wagenknecht z think tanku Good Governance dodáva: „Současná podoba zákona, která byla přijata jako podmínka vstupu České republiky do Evropské unie, neodpovídá moderním trendům v nastavení procesů finančního managementu, interního auditu a centrální harmonizace veřejných institucí. Česká republika potřebuje nezbytně nový kvalitní zákon, který by podrobněji vymezil a upravoval vymahatelnost manažerské odpovědnosti, funkčně nezávislý interní audit, účinnou aplikaci zásad řádného finančního řízení a efektivní systém harmonizace vnitřního řídícího a kontrolního systému všech subjektů veřejné správy. Náš návrh všechny tyto prvky obsahuje.“