Ministr financí potichu získává monopol na kontrolu veřejných finančních prostředků

V České republice máme zcela nesmyslný systém kontrol a auditů, který bez opodstatnění centralizuje čím dál více působnosti pod Ministerstvo financí a jemu podřízenou finanční správu.

Publikováno: 06.2.2013

Autor: Lukáš Wagenknecht

Téma: Články, komentáře a prohlášení Média Vnitřní řídící a kontrolní systém ve veřejné správě

Ministerstvo financí dlouhodobě cíleně krade kompetence NKÚ, který by měl být jediným opravdu nezávislým auditor veřejných rozpočtů.

Celý text můžete nalézt zde.