Rozpočtová „amnestie“ aneb pro stát právo neplatí?

V poslední době jakoby se s různými druhy odpustků roztrhl pytel. Co mnozí už ve středověku považovali za překonané, se dnes opět vrací do módy.

Publikováno: 17.3.2013

Autor: Lukáš Pečeňa

Téma: Články, komentáře a prohlášení Veřejné rozpočty

Ministerstvo financí totiž navrhuje, aby si stát na rozdíl od obyčejných lidí mohl vybírat, jaká pravidla pro něj budou platit. Změnit se má klíčový zákon o rozpočtových pravidlech. Ten určuje závazné postupy pro řízení státních financí. Napříště však tyto regule mají být pro stát spíše dobrovolné. Připravované změna úředníkům umožní libovolně rozhodovat o tom, kdy se porušení rozpočtové kázně bude považovat za protiprávní. Tento delikt však jako protiprávní stanovil zákonodárce zákonem a jen zákon jej může zase zrušit. Že je postup navrhovaný Ministerstvem financí v rozporu s Ústavou, úředníky moc netrápí. Možná vzpomínají na staré časy, kdy ještě byli nad zákonem.

Nemělo by nás proto ani překvapit, že tato změna je navrhovaná v souvislosti s přijetím balíčku zákonů o rozpočtové odpovědnosti. Stát nám tak dává najevo, co si pod tímto pojmem představuje.

 Autor: Stanislav Klika

 Navrhovaná úprava zákona 218/2000 Sb.:

§ 24a

„Vyhoví-li ministerstvo žádosti o rozpočtové opatření obsahující náležitosti podle § 26 odst. 2, stanoví účel nebo podmínky použití prostředků, případně může při přesunech podle § 24 odst. 1 písm. e) nebo f) stanovit nižší odvod za porušení rozpočtové kázně. V tom případě postupuje podle § 14 odst. 7 obdobně. Ministerstvo může také stanovit, že porušení některých podmínek použití prostředků či povinností, daných právním předpisem, není neoprávněným použitím dle § 3 písm. e).“

Obdobně budou moci postupovat jakákoliv organizační složka státu podle nového znění § 26 navrženého Ministerstvem financí.