Lze vůbec vyřešit problém s eurodotacemi, když zákon je zmetek?

Nenutí náhodou náměstek ministra financí zastupitele krajů k porušování zákona?

Publikováno: 06.4.2013

Autor: Václav Turko

Téma: Články, komentáře a prohlášení Evropská unie Média Vnitřní řídící a kontrolní systém ve veřejné správě

Ministerstvo financí chce po krajských zastupitelích, aby zaplatili sankce za chyby v čerpání peněz z EU ze svého rozpočtu.

V uplynulých týdnech se mezi ministerstvem financí (MF) a Ústeckým a Karlovarským krajem vede slovní bitva, kdo zaplatí korekce ve výši 2,6 miliardy korun nařízené Evropskou komisí za chyby při rozdělování dotací. MF po krajích chce, aby sankce uhradily ze svého rozpočtu, jejich představitelé zase žádají, aby se na nich podílel i stát. Expert na finanční řízení a interní audit ve veřejném sektoru Lukáš Wagenknecht se v dalším článku zamýšlí, zda má tento spor vůbec nějaké zákonné řešení.

Cílem tohoto zamyšlení není vyvodit závěr, kdo může za selhání systému. Je jasné, že pochybili konkrétní lidé, kteří by měli nést manažerskou a trestní odpovědnost. Z pohledu selhání systému je polovina viny na straně ministerstva financí, čtvrtina na ministerstvu pro místní rozvoj a samozřejmě čtvrtina na Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad, která byla zodpovědná za rozdělování dotací.

Tentokrát bych chtěl upozornit na to, jak špatně se u nás schvalují zákony a jestli vůbec zastupitelé v souladu se zákonem mohou rozhodnout o tom, že za chyby při čerpání eurodotací zaplatí kraj!

Co je regionální rada

Níže uvádím výčet některých pojmů o regionálních radách vymezených v zákoně o podpoře regionálního rozvoje; ke smyslu tohoto výčtu se vzápětí vrátím:

  • „Regionální rada regionu soudržnosti (dále jen ‚regionální rada‘) je právnickou osobou.
  • Regionální rada je řídícím orgánem regionálního operačního programu pro příslušný region soudržnosti.
  • Orgány regionální rady jsou výbor regionální rady (dále jen ‚výbor‘), předseda regionální rady (dále jen ‚předseda‘) a úřad regionální rady (dále jen ‚úřad‘).
  • Členy výboru volí ze svých členů zastupitelstva krajů, které tvoří region soudržnosti. Je-li region soudržnosti tvořen jedním krajem, má výbor 15 členů. Je-li region soudržnosti tvořen více kraji, je každý kraj ve výboru zastoupen 8 členy.
  • Na vztah státu a regionální rady se při činnostech upravených zákonem vztahují ustanovení o přenesené působnosti krajů obdobně.“
  • Regionální rada hospodaří podle vlastního rozpočtu za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem 6c) a zajišťuje výkon finanční kontroly podle zvláštního právního předpisu 6d). Hospodaření regionální rady za uplynulý kalendářní rok přezkoumává podle zvláštního právního předpisu 6e) ministerstvo financí.
  • Příjmy rozpočtu regionální rady tvoří zejména: a) dotace ze státního rozpočtu na financování programů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie, b) dotace z rozpočtů krajů na financování programů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie, atd.

Proč vlastně cituji definice ze zákona? Jednoduše proto, aby bylo zřejmé, jak špatný tento zákon je.

Nemůže být diskuse o tom, že za chyby na Severozápadě by měla být částečně odpovědná regionální rada. Jenomže ta žádné vlastní peníze nemá. Můžeme někde v zákoně dohledat, že za chyby regionální rady nesou odpovědnost kraje, které nominovaly do orgánů rady své zástupce?

Ať se dívám, jak chci, nic takového najít nemohu. Potom se můžeme ptát dále: Je regionální rada podřízena jednotlivým krajům nebo ne? Zákon mluví pouze o vztahu státu a rady. O vztahu státu a kraje nebo kraje a rady se tu také nedočteme! Kraj pouze přispívá do rozpočtu…

Zmatečnost zákona nás potom vede k dalším a dalším otázkám: Vykonává tedy regionální rada rozdělování dotací pro stát? Jde o samostatnou působnost krajů a regionální rada je jejich podřízeným úřadem?

Zkrátka je to legislativní zmetek! Dnes už je zřejmé, jak špatným bylo rozhodnutí státu, když se zbavil kontroly nad výborem regionální rady a neponechal si v něm možnost zastoupení. Znamená to však, že kvůli špatnému zákonu může dnes někdo z ministerstva nutit zastupitele kraje porušovat zákon jiný?

Může vůbec kraj platit za chyby regionální rady?

Kdybych byl nyní v kůži krajských zastupitelů, musel bych se zeptat sám sebe? Jak to tedy je? Může kraj platit za chyby regionální rady? A tady bychom se měli podívat do dalších zákonů. Osobně jsem nic takového v žádném předpisu nenašel. Právě naopak, pokud se podíváte do normy, která popisuje, jak nakládat s krajským rozpočtem, tak se dočtete co je takzvané porušení rozpočtové kázně.

„Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu územního samosprávného celku“.

Co když se zastupitelé kraje rozhodnou uhradit korekci ze svého rozpočtu, a nebudou k tomu mít zákonné zmocnění? Co když nebude jejich rozhodnutí pro kraj účelné, hospodárné a efektivní? Nemohou se tím dopustit nejenom porušení rozpočtové kázně, ale také trestního zákoníku?

Smutný závěr – není porušování zákonů běžná praxe?

Náměstek ministra financí Jan Gregor nyní dojednává s kraji úhradu korekce z jejich rozpočtu. Předpokládám, že si je vědom tohoto právního zmatku! Pravděpodobně má právní stanovisko, že kraje mohou, i když jim to přímo neukládá zákon, platit za chyby jiného úřadu. Možná bude mít také právní stanovisko, že je pro kraj hospodárné, efektivní a účelné korekci uhradit. Ale co když takové stanovisko nemá a vlastně ani mít nemůže?

Proto si musím položit zásadní otázku: Nenutí náhodou pan náměstek zastupitele krajů k porušování zákona? Věřím, že najít odpovědi bude určitě zajímavé a nebude to jednoduché.

Je smutné, jak se v Čechách porušuje zásada legality v přímém přenosu a nikomu to nevadí. Celé strukturální fondy potom přinášejí více škody než užitku. Nekvalitní zákony celý systém znepřehledňují a vyznat se v tom vlastně ani nikdo pořádně nemůže. Bohužel jediný, kdo na to trvale doplácí, je daňový poplatník.

Celý článek můžete nalézt zde.