The EU justice scoreboard

Česko má v porovnání s ostatními dostatek soudců, naopak máme rezervy v jejich nezávislosti a neumíme insolvenci.

Publikováno: 08.4.2013

Autor: Lukáš Wagenknecht

Téma: Články, komentáře a prohlášení Evropská unie

Evropská unie vydala přehledné hodnocení justičního systému jednotlivých členských států.

Hodnocení je založeno na následujících základních  kritériích:

  • délka řízení;
  • poměr počtu vyřešených případů k počtu příchozích případů;
  • počet nevyřízených případů.

Z přehledu je patrné, že na tom nejsme v porovnání s ostatními členskými státy tak špatně v oblasti délky trvání prvoinstančních řízení u nekriminálních činů a civilních a obchodních soudních sporů. Česká republika má v porovnání s ostatními členskými státy dobré početní zastoupení soudců na 100.000 obyvatel. Rezervy jsou u nás naopak v délce trvání insolvenčního řízení nebo ve vnímání nezávislosti soudců.

Dokument The EU justice scoreboard můžete nalézt zde.