Amnézie Kalouskova náměstka

Náměstka ministra financí zodpovědného za audit strukturálních fondů dostihla v nedělních „Otázkách Václava Moravce“ amnézie.

Publikováno: 12.4.2013

Autor: Lukáš Wagenknecht

Téma: Články, komentáře a prohlášení Evropská unie Média

Současná diskuze nad tím, kdo může za to, že došlo k selhání systému čerpání evropských dotací na Severozápadě, pokračuje. V průběhu nedělní diskuze náměstka ministra financí Miroslava Mateje s mosteckou senátorkou Alenou Dernerovou došlo k výměně názorů nad tím, kdo za co může a jak dál.

Kalouskův náměstek Matej upřesnil, že ministerstvo mohlo v operačním programu provádět audit, na něj však mohlo dojít až zpětně. „Auditní orgán nemá možnost jít na audit evropských prostředků dříve, než jsou vyžádány z Evropské unie,“ uvedl s tím, že mezi vyplacením dotace ze státních peněz a jejich tzv. certifikací, tedy vyžádáním od EU, často uplyne i několik let.

Jenomže informace pana náměstka bohužel není tak úplně přesná a v použitém kontextu zavádějící.
Podle odstavce 1 článku 62 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, z 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, Ministerstvo financí jako takzvaný auditní orgán ve vztahu ke zmiňovanému operačnímu programu ROP SZ:

a) zajišťuje provádění auditů za účelem ověření účinného fungování řídicího a kontrolního systému operačního programu;
b) zajišťuje provádění auditů operací na vhodném vzorku pro ověření vykázaných výdajů.

Pan náměstek tak před zraky milionů diváků zapomněl zmínit několik podstatných věcí! Jeho auditoři opravdu provádějí nejenom ex-post audit operací na vhodném vzorku výkazů vykázaných až s ročním a delším časovým zpožděním. Mimo to ale také musí a provádí od roku 2007 audity systémové.
Tyto systémové audity se zaměřují na operační program jako celek a hodnotí každý rok tzv. klíčové prvky systému. Jedním takovým prvkem je například hodnocení a výběr projektů, které na severozápadě selhalo a za které udělila Evropská komise 10ti procentní korekci v řádu stovek milionů korun. Takže audit MF dlouhé roky systém auditovat měl a musel! Na nic bohužel nepřišel…

Další věc, kterou si také pan náměstek v přímém přenosu nevybavil, je realizace nezávislého auditu shody u všech subjektů implementačních struktur České republiky pro programové období 2007-2013. Tento audit si jeho ministerstvo nechalo za 21.000.000,– Kč vypracovat od renomované auditorské společnosti v roce 2007.  Ani tento první velký systémový audit neodhalil špatné nastavení systému na Severozápadě, které nyní někdo bude muset zaplatit.

A proč o tom všem píšu? To je jednoduché. Já oceňuji, když někdo dokáže přiznat chybu. Třeba samotný pan ministra financí Kalousek, který v přímém přenosu na své tiskové konferenci uvedl, že jeho úřad minimálně pět let porušoval zmíněné obecné nařízení, když nezajistil funkční nezávislost auditorů.

Na druhou stranu se mi opravdu nelíbí, když státem placený politik občany uvádí v omyl tím, že uvádí nekompletní a nevyvážené informace.  Člověk by ho potom mohl vnímat jako malé dítě, které když se stane průšvih, hází vinu na všechny kolem sebe.

Celý text můžete nalézt na blog.aktualne.cz.