Evropské komisi se nelíbí zákon o úřednících

Vyjádření zástupce Evropské komise na Konferenci Transparency International ČR - Evropské fondy - jak předcházet rizikům podvodům a zneužívání konající se 16.5.2013.

Publikováno: 25.5.2013

Autor: Jaroslav Vlk

Téma: Boj proti korupci Články, komentáře a prohlášení Státní služba

Na dotaz Nadačního fondu proti korupci, zda-li Evropská komise sleduje vývoj projednávání zákona o úřednících a zda-li považuje nynější návrh zákona o státních úřednících za dostatečný, aby zajistil administrativní  kapacitu ČR tak jak požadováno v dokumentech EK a Rady, odpověděl zástupce EK, Aurelio Cecilio, vedoucí jednotky ESF (zaznamenáno a vlastní překlad NPFK): „Návrh zákona o státních úřednících jsme viděli naposledy před pár měsíci a poté i jeho novou verzi a stále máme spoustu pochyb o jeho kvalitě a zajištění stabilní a efektivní státní správy a toto jsme také komunikovali českým úřadům. Původní zákon o státní službě z r. 2002 vnímáme jako lépe zajišťující požadované cíle. V případě přijetí návrhu zákona o státních úřednících může být čerpání evropských peněz na další programovací období zpochybněno.“
Daniel Braun, I. Náměstek  MMR se na toto téma vyjádřil tak, že MMR také vidí nynější návrh zákona o státních úřednících jako problematický a nesplňující odpolitizování, stabilitu a profesionalitu státní správy a plánují o svých závěrech informovat vládu oficiálním dopisem.