Další nesmysl z Letenské

Interní audit má být kontrolou pod dohledem účetních!

Publikováno: 30.6.2013

Autor: Lukáš Wagenknecht

Téma: Články, komentáře a prohlášení Média Vnitřní řídící a kontrolní systém ve veřejné správě

Člověk se už v poslední době ani nestačí divit nesmyslům, které úředníci Ministerstva financí vymýšlejí k tomu, aby zlikvidovali vnitřní řídící a kontrolní systém. A tak se nám mimo korupční novelu zákona o finanční kontrole, nebo nový ministerský návrh zákona o řídícím a kontrolním systému, kterým chce náměstek ministra zakonzervovat současný netransparentní proces kontrol finančních úřadů s jejich odpouštěním, objevila další ryze česká novinka.

Úředníci se rozhodli, že udělají z interních auditorů inspekční pracovníky, kteří budou pracovat na písknutí účetních. Nově budou muset podle návrhu vyhlášky o schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, kterou můžete nalézt v informačním systému eklep, organizovat svoji práci tak, aby docházelo k předběžnému posouzení úplnosti a průkaznosti účetnictví. Ministerstvo tak navrhuje upravit i zákon o finanční kontrole tak, aby roční zpráva obsahovala mimo jiné též uvedení informací relevantních k úplnosti a průkaznosti účetnictví.

Takže management si uleví a bude moci přehazovat odpovědnost za selhávání v účetnictví na interní auditory. Ti naopak budou muset auditovat účetní výkazy a nebudou mít čas na standardní audit založený na plánování podle rizikovosti jednotlivých procesů.

Bude dělat služku managementu s hlavním cílem, odvést pozornost od samotného interního auditu. Vždyť kdo by potřeboval v česku audity veřejných zakázek, hospodárnosti efektivnosti a účelnosti, pořizování majetku, mezd nebo jiných rizikových procesů.

Co na tom, že je to v rozporu s mezinárodními standardy. Co na tom, že externím účetním auditorem v celé veřejné správě má být NKÚ, což se v česku doposud nepodařilo.

To úředníky z Letenské netrápí už posledních třináct let, za kterých se podařilo ochromit vnitřní řídící a kontrolní systém tak, že dneska nikdo nenese za nic odpovědnost.  Proč to tedy ještě více nezkomplikovat. Takováto ryze česká řešení, která jdou proti mezinárodní dobré praxi, nás stojí miliardy nejenom na předražených zakázkách typu státní pokladny, ale také na neefektivním rozdělovaní veřejných prostředků.

Je to další kamínek do mozaiky likvidace veřejné správy v České republice. Všichni si neustále stěžují na korupci, ale posílení kontrolních mechanismů ve veřejném sektoru skutečně asi nechce nikdo. Kdo by stál o funkčního externího účetního auditora v podobě NKÚ, nebo alespoň trochu funkčně nezávislého interního auditora.  Asi jenom obyčejný daňový poplatník nebo naivní blázen…

Celý text blogu můžete nalézt zde.