Konference k veřejným zakázkám NKÚ

Hodnota za peníze!?!

Publikováno: 26.8.2013

Autor: Lukáš Wagenknecht

Téma: Boj proti korupci Články, komentáře a prohlášení Vnitřní řídící a kontrolní systém ve veřejné správě

Nejvyšší kontrolní úřad poprvé od svého vzniku uspořádal pro zástupce veřejných zadavatelů konferenci, jejímž tématem byly veřejné zakázky z pohledu hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti veřejných výdajů. Konference proto nesla příznačný název „Veřejné zakázky – hodnota za peníze“ a uskutečnila se jen několik dnů před 20. výročím vzniku NKÚ.

 Zákon o veřejných zakázkách jednoznačně stanoví, že odpovědnost za stanovení zadávacích kritérií je na zadavateli. Nicméně orgány veřejné správy jako veřejní zadavatelé musí ještě před oznámením veřejné zakázky učinit řadu kroků, které zakládají první předpoklad pro dosažení hodnoty za peníze, tj. bude realizován smysluplný projekt za rozumnou výši veřejných prostředků.

Cílem této konference bylo posílení respektu zadavatelů k zásadám hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti v souvislosti s realizací veřejných nákupů v celém spektru komodit a podpoření snahy sdílet dobrou praxi v oblasti zadávání veřejných zakázek.

Na konferenci vystoupil také zástupce Good Governance pan Doc. Ing. Karel Kopp, CSc. s prezentací na téma „Předražené veřejné zakázky – pohled opozičního zastupitele malého města“.

Obsah konference i jednotlivých prezentací můžete nalézt zde.