Fair Sourcing Awards 2013

Elektronické aukce patří do Good Governance.

Publikováno: 30.9.2013

Autor: Lukáš Wagenknecht

Téma: Články, komentáře a prohlášení Události Vnitřní řídící a kontrolní systém ve veřejné správě

V letošní porotě soutěže Fair Sourcing Awards bude zasedat předseda Good Governance Lukáš Wagenknecht.

Fair Sourcing Awards (ceny čestného nákupu) jsou ocenění udílená za inovativní, inspirativní nebo dlouhodobé využívání e-aukcí, e-poptávek a ostatních elektronických nástrojů, které umožňují zvyšovat ekonomickou efektivitu nákupních rozhodnutí, která přinášejí větší transparentnost výběrových řízení a omezují korupční jednání.         

Udělování cen FSA podporuje rozsáhlejší využívání těchto e-nástrojů v nákupní praxi firem a institucí.         

 

Historie FSA        

Fair Sourcing Awards se udělují jedenkrát ročně při příležitosti konání konference eBF (dříve e-biz forum). Jedná se o největší mezinárodní konferenci v centrální Evropě zaměřenou na sdílení zkušeností ve využívání e-aukcí a dalších e-nástrojů. Letos v polovině listopadu se koná již 9. ročník. Jejími účastníky jsou především nákupní specialisté, pracovníci veřejného obstarávání, spolu s vedením firem a institucí využívajících e-aukce. Od roku 2007 jsou na konferenci udělována čestná uznání a ocenění „ceny e-biz trend“. Celkem jich bylo uděleno 63 a jejich prestiž každoročně narůstá.        

Pořadatelé akce        

V letošním roce předali organizátoři konference eBF pořádání soutěže FSA oběma národním APUeN-ům (Asociace poskytovatelů a uživatelů elektronických nástrojů pro výběrová řízení a elektronické aukce) s tím, že se sami budou podílet pouze na produkci slavnostního předávání cen na konci prvního dne konference.         

Ocenění pro firmy i instituce         

Ceny FSA uděluje odborná porota jako uznání úspěchů, kterých dosáhly komerční firmy, státní instituce, spolu s městy a obcemi při zavádění a využívání e-aukcí a ostatních elektronických nástrojů v případech nákupních procesů nebo obstaravatelských procesů veřejných zakázek. Privátní a veřejný sektor je v této soutěži oceňován odděleně v případě velkého počtu přihlášek nebo společně v případě menšího zájmu v jednotlivých letech.