MEZINÁRODNÍ RÁMEC IFAC: GOOD GOVERNANCE VE VEŘEJNÉM SEKTORU

IFAC (Mezinárodní federace účetních) a CIPFA (Institut pro veřejné finance a účetnictví) vydali v červenci 2014 poslední verzi Mezinárodního rámce Good governance ve veřejném sektoru.

Publikováno: 11.8.2015

Autor: Lukáš Wagenknecht

Téma: Články, komentáře a prohlášení Vnitřní řídící a kontrolní systém ve veřejné správě

 

„Cílem rámce je podporovat rozvoj silné správy v orgánech veřejné správy, aby zavedl benchmark pro good governance. Subjekty veřejného sektoru celosvětově nefungují na běžném legislativním rámci ani nemají standardní organizační struktury, formy, nebo velikost. Při vyvíjení rámce bylo uznáno, že připuštění těchto rozdílů, stejně jako rozdílné modely řízení, které jsou užívány v rozdílných právních prostředích a sektorech, které mají jedinečné funkce, vyžadující speciální pozornost a ukládají rozdílný soubor odpovědností a povinností se zodpovídat. Rámec toto nestanovuje předepsanými požadavky ale zavedením principů good governance pro subjekty veřejného sektoru.

Řízení zahrnuje uspořádání k zajištění toho, že zamýšlené výstupy pro zainteresované strany jsou definované a dosahované. Základní funkcí good governance ve veřejném sektoru je, že subjekty dosahují plánovaných vstupů, zatímco trvale působí ve veřejném zájmu. Působení ve veřejném sektoru vyžaduje:

  • Chovaní s integritou demonstrující silný závazek k etickým hodnotám a respektující právní stát.
  • Zajištění otevřenosti a komplexní zapojení zainteresovaných stran.

Nad rámec požadavků při působení ve veřejném zájmu podle uvedených principů, dosažení good governance vyžaduje efektivní nastavení pro:

  • Definování výstupů pro dosažitelné ekonomické, sociální a environmentální přínosy.
  • Stanovení zásahů nezbytných pro optimalizování plánovaných výstupů.
  • Rozvoj kapacit subjektů, zahrnujících schopnost jejich jednotlivců a vedení.
  • Řízení rizik a výkonnosti prostřednictvím silného vnitřního kontrolního systému a silného finančního řízení ve veřejném sektoru.
  • Implementace good governance prostřednictvím transparentnosti, reportování a auditu, k dosažení  efektivní zodpovědnosti.“

 

Zde můžete najít celý dokument.