Parlament schválil plán ministerstva financí na omezení nezávislosti interních auditorů

Sedm nevládních neziskových organizací vyzvalo ministra financí Andreje Babiše, aby upustil od plánované novely zákona o auditorech, která omezí nezávislost interního auditu velkých státních a městských podniků.

Publikováno: 28.6.2016

Autor: Lukáš Wagenknecht

Téma: Články, komentáře a prohlášení

V pátek 1. 7. 2016 Poslanecká sněmovna schválila ve třetím čtení návrh Ministerstva financí na omezení nezávislosti interních auditorů ve státních podnicích a podnicích s majetkovou účastí státu.  

Nevládní organizace Transparency International Česká republika, Oživení, Nadační fond proti korupci, Naši politici, Pražské fórum, Good Governance a Centrum aplikované ekonomie (zIndex) poslaly ministru financí Andreji Babišovi otevřený dopis k návrhu novely zákona o auditorech.

V dopise organizace žádaly o zachování funkční nezávislosti interních auditorů výborům pro audit v subjektech veřejného zájmu a ve většině významných státem a městy vlastněných společnostech jako je ČEZ, Dopravní podnik Hlavního města Prahy, Lesy České republiky nebo Všeobecná zdravotní pojišťovna.

 

„Ponecháním stávajícího funkčního zařazení interního přicházíme o možnost dosáhnout kvalitativní změny v nezávislosti výkonu interního auditu. Podle našeho názoru tak dojde k zásadnímu omezení vnitřního kontrolního systému společností, které  nakládají s veřejnými prostředky.“

Zajištění funkční nezávislosti vnitřního auditu výborem pro audit znamená, že výbor pro audit zejména:
a) schvaluje statut vnitřního auditu,
b) schvaluje rizikově zaměřené plány vnitřního auditu,
c) projednává zjištění a doporučení vnitřního auditu,
d) dohlíží nad využitím doporučení vnitřního auditu a nad plněním přijatých nápravných opatření,
e) přezkoumává adekvátnost zdrojů vnitřního auditu a navrhuje jejich navýšení nebo snížení včetně odměn vedoucího vnitřního auditu,
f) projednává jmenování a odvolání vedoucího útvaru vnitřního auditu a
g) projednává narušení nezávislosti vnitřního auditu.

Ministerstvo financí připomínku ignorovalo a dále pokračuje v oslabení kontrolních mechanismů nakládání s veřejnými prostředky.

Celé znění dopisu můžete nalézt zde dopis výbory pro audit final.