Good Governance v Evropském parlamentu o střetu zájmu

Předseda Good Governance přednesl evropským poslancům návrhy a doporučení pro zlepšení evropského finančního nařízení v oblasti střetu zájmu při nakládání s evropskými prostředky.

Publikováno: 24.3.2017

Autor: Lukáš Wagenknecht

Téma: Centrum of Excellence Evropská unie

V úterý 21. 3. 2017 proběhl na půdě Evropského parlamentu seminář na téma revize současného finančního nařízení EU. Program zahrnoval všeobecné poznatky k novému návrhu paragrafového znění ze strany Evropského účetního dvora a dále poznatky několika pozvaných odborníků ke specifickým tématům (výkonnostní rozpočtování, zapojení veřejnosti, střet zájmu, …).

Program jednání na půdě Evropského parlamentu včetně prezentací jednotlivých přednášejících můžete nalézt zde.

Předsedové dvou parlamentních výborů (výboru pro rozpočet a výboru pro rozpočtovou kontrolu) na jednání pozvali jako zástupce neziskového sektoru předsedu Good Governance Lukáše Wagenknechta, aby přednesl poznatky, které v posledním roce vyhodnotilo Good Governance v rámci své analytické činnosti z oblasti střetu zájmu a anonymních vlastnických struktur, která je jednou z nejrizikovějších oblastí této problematiky.

Prezentaci Good Governance o nedostatcích současného i navrhovaného znění finančního nařízení můžete nalézt zde.

Workshop on the Revision of the Financial Regulation – Towards an efficient and effective budget cycle (c) European Union 2017 – Source : EP

Workshop on the Revision of the Financial Regulation – Towards an efficient and effective budget cycle (c) European Union 2017 – Source : EP

Workshop on the Revision of the Financial Regulation – Towards an efficient and effective budget cycle (c) European Union 2017 – Source : EP

Workshop on the Revision of the Financial Regulation – Towards an efficient and effective budget cycle (c) European Union 2017 – Source : EP