Analýza

Analýza auditorů ověřujících hospodaření politických stran

Pokud politici prosazují nezávislou kontrolu veřejných financí, je nezbytné, aby při auditu hospodaření politických stran šli sami příkladem a vyvarovali se možnému střetu zájmu auditora nebo auditorské společnosti v maximální možné míře a to i v případech, které nejsou vysloveně regulovány právní úpravou.

Publikováno: 19.6.2017

Autor: Lukáš Wagenknecht

Téma: Centrum of Excellence Vnitřní řídící a kontrolní systém ve veřejné správě

http://goodgovernance.cz/wp-content/uploads/2017/06/zprava-auditori-politikych-stran-final.pdf

Kompletní analýzu si můžete přečíst zde

Úvod

Strana a hnutí jsou povinny předložit každoročně do 1. dubna Poslanecké sněmovně k informaci výroční finanční zprávu, která zahrnuje zprávu auditora o ověření roční účetní závěrky s výrokem bez výhrad.

Cílem auditu účetní závěrky je posílit důvěru předpokládaných uživatelů v účetní závěrku, tedy výrok auditora, že účetní závěrka věrně zobrazuje skutečnost. Auditor musí být ve vztahu ke klientovi nezávislý. Nezávislost mysli a v chování je nutná k tomu, aby auditor mohl učinit závěr a bylo zřejmé, že se jedná o závěr bez předsudků, konfliktu zájmů nebo přílišného ovlivňování.

Auditor musí při poskytování služeb dodržovat princip objektivity. Princip objektivity může být narušen z důvodu existujících zájmů nebo vztahů (rodinných, blízkých, osobních či obchodních) s klientem.

V případě ověření účetních závěrek politických stran je ve veřejném zájmu, aby členové auditního týmu a firem byli ve vztahu k politické straně, jejíž audit se provádí, nezávislí.

V souvislosti s nově stanoveným 90 milionovým limitem na volební kampaň, je nezávislé ověření účetní závěrky ve volebním roce důležitým aspektem rovné politické soutěže.

 Cíl a rozsah analýzy

Tato analýza se podrobněji zabývá vzájemnými existujícími zájmy nebo vztahy mezi auditorem a politickou stranou, jejíž hospodaření je ověřováno. Za tímto účelem jsme prošli účetní závěrky třinácti politických stran a jejich transparentní účty a i z ostatní veřejně dostupných zdrojů jsme ověřili skutečnou nezávislost auditora.

Součástí ověřeného vzorku bylo 11 současných parlamentních stran:

 • ANO 2011
 • ČSSD
 • KDU-ČSL
 • KSČM
 • ODS
 • STAN
 • SPD (Svoboda a přímá demokracie)
 • SPO (Strana práv občanů)
 • Strana soukromníků ČR
 • TOP 09
 • Úsvit – Národní koalice

Dále byly zařazeny dvě mimoparlamentní strany, které jsou pravidelně součástí volebních průzkumů parlamentních voleb a které mají zkušenost z regionální politiky:

 • Piráti (Česká pirátská strana)
 • Zelení (Strana zelených)

Ověření proběhlo ve výročních zprávách za roky 2012 – 2016.

Shrnutí

Zveřejňování

Veškeré zprávy auditorů, povinně vyžadované zákonem byly dostupné v knihovně Parlamentu ČR.

Většina politických stran zveřejňuje obsah svých výročních zpráv na svých internetových stránkách. Jednoduše lze dohledat obsah závěrů nezávislého auditora za předcházejících 5 let u následujících stran: ANO 2011, ČSSD, KSČM, ODS, TOP 09, Piráti.

V případě STAN a SPD není na internetu zveřejněna u všech výročních zpráv zpráva auditora, Strana zelených zveřejnila všechny zprávy od roku 2007 až do roku 2015, Úsvit zveřejňuje zprávu z roku 2016. V případě SPO a SPD nebyly zprávy na internetu dohledány. 

Přehled auditorských společností a auditorů

V tabulce č. 1 této zprávy je ucelených přehled o auditorských společnostech a jednotlivých auditorech, které politické strany uvádějí ve svých výročních zprávách.

Devět politických stran mělo v průběhu posledních pěti let stejnou auditorskou společnost, čtyři strany provedly výměnu auditora. Dvě auditorské společnosti se podílejí na ověřování výkazů dvou politických stran současně.

Nezávislost

U následujících stran jsme nedohledali z veřejně dostupných zdrojů žádné politické vazby, které by snižovali míru objektivity a nezávislosti auditora:

ČSSD, KSČM, ODS, Piráti (Česká pirátská strana), SPD (Svoboda a přímá demokracie), SPO (Strana práv občanů), Strana soukromníků ČR, TOP 09, Úsvit – Národní koalice, Zelení (Strana zelených).

V případě následujících stran jsme odhalili potencionální střet zájmu auditora nižší míry významnosti:

STAN

Auditor Ing. Vladimír Zelina:

 • kandidát do zastupitelstva obce Tečovice, nezávislý za STAN ve volbách 2014, skončil jako první náhradník,
 • zastupitel obce Tečovice ve volbách 2010 za STAN.

V případě následujících stran jsme identifikovali střet zájmu vyšší míry významnosti:

ANO 2011

Auditorská společnost Ernst & Young Audit, s.r.o.:

 • od roku 2015 audituje společnost Ernst & Young Audit, s.r.o. skupinu Agrofert, vlastněnou ministrem financí a předsedou politické strany, současně tak audituje výdaje na dary poskytnuté společnostmi skupiny ve prospěch strany,
 • realizovala politicky citlivý audit příjmů předsedy politické strany v souvislosti s kauzou dluhopisů,
 • partner daňového oddělení EY Jan Čapek a prokurista společnosti Ernst & Young, s.r.o. je poradce předsedy politické strany pro daňové otázky,
 • partner daňového oddělení EY Jan Čapek a prokurista společnosti Ernst & Young, s.r.o. byl členem Rady ekonomických poradců politické strany, osobně vyjednával na politických jednáních koaliční smlouvu současné vlády,
 • společnosti skupiny dodávají veřejné zakázky v resortech řízených politickou stranou.

KDU-ČSL

Vlastník auditorské společnosti AUDIT AK CONSULT, s.r.o Antonín Brtník:

 • 2012 a 2013 aktivní dárce politické strany (finanční dar ve výši 35.000 Kč za každý rok),
 • člen rady města Vyškova 2002 – 2006,
 • člen okresního výboru Vyškov strany KDU-ČSL,
 • člen Dozorčí rady a Výboru pro audit Povodí Moravy (podnik pod kontrolou Ministerstva zemědělství),
 • auditorská společnost dodává veřejné zakázky v institucích řízených politickou stranou.

 Závěr

U většiny politických stran jsme nedohledali politický střet zájmu auditora, který by zásadně snižoval jeho objektivitu. V dvou případech by politické vazby auditora mohly vést ke zjevnému střetu zájmu.

Není reálné definovat každou situaci, která vytváří hrozbu pro nezávislost auditora, a specifikovat náležitá opatření. Pro auditory platí etický Kodex, který vytváří koncepční rámec, který vyžaduje, aby auditoři identifikovali, vyhodnotili a reagovali na hrozby vůči nezávislosti. Nad dodržováním koncepčního rámce dohlíží Komora auditorů. Pokud politici prosazují nezávislou kontrolu veřejných financí, je nezbytné, aby při auditu hospodaření politických stran šli sami příkladem a vyvarovali se možnému střetu zájmu auditora nebo auditorské společnosti v maximální možné míře a to i v případech, které nejsou vysloveně regulovány právní úpravou.