Dotace státu v otevřených datech přehledně a na jednom místě

Nezisková organizace Centrum of Excelence for Good Governance spustila webovou aplikaci Dotační Parazit, která umožňuje získat souhrnné informace o poskytnutých dotacích z veřejných rozpočtů. Vše jednoduše, přehledně a na jednom místě.

Publikováno: 03.10.2017

Autor: Jaroslav Vlk

Téma: Články, komentáře a prohlášení Média Veřejné rozpočty

Klíčová slova: dotační parazit, otevřená data

Nezisková organizace Centrum of Excelence for Good Governance spustila webovou aplikaci Dotační Parazit, která umožňuje získat souhrnné informace o poskytnutých dotacích z veřejných rozpočtů. Vše jednoduše, přehledně a na jednom místě.

Aplikace Dotační Parazit zobrazuje data o dotacích z informačního systému CEDR III, DotInfo, přehledu dotací za programové období 2007 – 2013 a 2014 – 2020 z portálu MMR o strukturálních fondech a přehledu poskytnutých investičních pobídek evidovaných agenturou Czechinvest.

Uživatel bude mít možnost nejenom získat kompletní informace k jednotlivým příjemcům dotací, současně také uvidí, jakým způsobem (v jakých dotačních titulech) veřejné instituce peníze rozdělují.

Projekt Dotační Parazit poskytuje také informace, zda příjemce dotace poskytl dar nějaké politické straně. V této souvislosti vyvstává zajímavá otázka potencionálního střetu zájmu podnikatelských subjektů, které jsou současně příjemcem dotací z veřejných rozpočtů a finančním podporovatelem polické strany nebo hnutí.

Projekt přináší ucelený pohled na systém rozdělování dotací a veřejné podpory. Obecné závěry lze shrnout následovně.

Neexistuje systematický přístup k podporovaným aktivitám ze strany státu. Zejména u národních dotačních titulů se alokace prostředků v jednotlivých letech diametrálně liší.

Existuje celá řada robustních informačních systémů, které vznikly ze zákona bez jakéhokoliv strategického nebo koncepčního rámce. Například dva obdobné informační systémy o dotacích v gesci resortu MF jsou provozovány na základě jednoho zákona současně. Kromě toho, že správa mnoha systémů je finančně nákladná, informační systémy spolu nekomunikují. Není možné je využít pro jednoduchý reporting ani manažerské přehledy. Stát nemá celkový přehled koho a v jaké výši svými dotacemi podporuje.

Z analýzy společnosti Centrum of Excelence for Good Governance dále vyplývá, že z veřejných rozpočtů jsou systematicky podporované tzv. velké podniky resp. holdingy s jedním významným konečným vlastníkem, který je přímo nebo nepřímo ovládá.

Celkové náklady projektu Dotační parazit činily 140.000 Kč (bez DPH) za dodávky ICT služeb a 200 člověkodnů analytiků Good Governance (převážně studentů a důchodců), kteří se podíleli na zpracování dat ohledně konsolidací a dárců politických stran.

„Jsem velice rád, že se podařilo zpřístupnit široké veřejnosti data o dotacích. Vedle veřejných databází o veřejných zakázkách a registru smluv tak bude možná větší veřejná kontrola státu při nakládání s prostředky státního rozpočtu“, sděluje předseda think tanku Centrum of Excelence for Good Governance Lukáš Wagenknecht.               

 

Data a čísla projektu Dotační Parazit

 • 2.125.130 rozhodnutí v IS CEDR III
 • 1.677.905 poskytnutých dotací v IS CEDR III
 • 236.454 příjemců dotací v IS CEDR III (unikátní IČO příjemce dotace)
 • 1.095 poskytnutých investičních pobídek
 • 803 příjemců investičních pobídek (unikátní IČO příjemce investiční pobídky)
 • 122.429 dotací ze strukturálních fondů v programovém období 2007 – 2013
 • 24.852 příjemců dotací ze strukturálních fondů v programovém období 2007 – 2013 (unikátní IČO příjemce dotace)
 • 4.293 fyzických osob nebo příjemců neidentifikovaných dle IČO ze strukturálních fondů v programovém období 2007 – 2013
 • 16.407 dotací ze strukturálních fondů v programovém období 2014 – 2020
 • 12.020 příjemců dotací ze strukturálních fondů v programovém období 2014 – 2020 (unikátní IČO příjemce dotace)
 • 11 fyzických osob nebo příjemců neidentifikovaných dle IČO ze strukturálních fondů v programovém období 2014 – 2020
 • 3.073 unikátních společností, které poskytly dar politické straně, nebo jsou součástí konsolidace holdingu, který byl příjemcem dotace
 • 67.910 veřejně publikovaných dotací v IS DotInfo, u kterých je možné identifikovat příjemce dle IČO (z celkového počtu 74.570 dotací v tomto informačním systému)

 

Co v Dotačním Parazitovi nenajdete

V současné době usilujeme o začlenění dalších dotačních databází, které nejsou veřejně přístupné v otevřených datech. Jde například o databázi podpor de minimis a přehledu dotací Programu rozvoje venkova evidovaných MZe, nebo podrobný přehled příjemců dotací v oblasti vědy a výzkumu v IS výzkumu, vývoje a inovací.

Systém neobsahuje data o většině dotací na regionální úrovni, zejména na úrovni krajů a obcí, které jsou poskytované podle zákona 250/2000.

odkaz na web Dotační parazit