Společnost European Metals Holding potvrdila závěry analýzy Good Governance

V reakci na dnes publikovanou analýzy Good Governance k problematice rizik spojených s projektem těžby lithia vydala společnost EHM stanovisko. Níže uvádíme věcný rozbor tohoto stanoviska.

Publikováno: 13.10.2017

Autor: Lukáš Wagenknecht

Téma: Články, komentáře a prohlášení

Klíčová slova: lithium

Společnost EMH v reakci na analýzu Good Governance pro agenturu ČTK sdělila, že žádný prostor pro korupci neexistuje. Uvedla, že je firmou sídlící na Britských Panenských ostrovech a její akcie jsou registrovány na burzách v Austrálii a Británii. Má australské podnikové registrační číslo a platí v Austrálii daně.

„Nedávno jsme změnili stanovy, abychom v rámci vstupu na londýnskou burzu zohlednili britské právní požadavky pro firmy obchodované na burze. European Metals Holding Limited je firmou regulovanou burzovními zákony v Austrálii a Británii, takže zde neexistuje žádný prostor pro korupci atd.,“ uvedla EMH. Doplnila také, že domicil Britských Panenských ostrovů je historickým odkazem z doby, kdy byla firma založena, aby hledala železnou rudu v Africe.

Vzhledem k tomu, že jsou některé informace z prohlášení EMH zavádějící, publikujeme podrobný rozbor celé reakce EMH:

EMH jednoznačně potvrdila závěry analýzy Good Governance, že je firmou z Britských Panenských ostrovů, nikoli australskou firmou. Britské Panenské ostrovy jsou jedním z nejvíce netransparentních daňových rájů. Není zde veřejný přístup do obchodního rejstříku, nelze získat z takového rejstříku výpis, nelze ověřit existenci ani základní informace ani přímé akcionáře společnosti EMH z Britských Panenských ostrovů. Podle stanov společnosti je akcionářem společnosti a právním vlastníkem jejich akcií ten, kdo je zapsán v seznamu jejich akcionářů. Tento seznam je neveřejný a, opět podle stanov, ho pro společnost vede tzv. registrační agent  Rawlinson & Hunter (offshorová poradenská společnost).

To, co společnost obchoduje na australské a britské burze nejsou akcie australské společnosti, ale „depozitní certifikáty“ společnosti z Britských Panenských ostrovů – doslova CDIs – Chess Depository Interests. Tuto informaci EMH uvádí na svých webových stránkách a v prospektech, kterým tyto depozitní certifikáty uváděla na australskou burzu. EMH ve svém prospektu uvádí, že depozitní certifikáty k akciím společnosti z Britských Panenských ostrovů obchodovaných na australské burze ASX jsou vysoce rizikové.

Tyto depozitní certifikáty představují pouze „ekonomická práva ke skutečným akciím společnosti“ (tzv. beneficial ownership rights), jak je uvedeno opět v prospektu společnosti. Jelikož je společnost EMH registrovaná ve zcela netransparentní jurisdikci z Britských Panenských ostrovů, nelze nijak nezávisle ověřit, kde ohledně ní nelze získat jakýkoli výpis z veřejného rejstříku. Je nejasné:

  • jaký má společnost z Britských Panenských ostrovů základní kapitál,
  • kolik akcií vydávala,
  • jaký je poměr mezi depozitními certifikáty a akciemi (1 ku 1 či jiný ?),
  • kdo je zapsán jako akcionář v seznamu akcionářů vedeném pro společnost offshorovou poradenskou firmou Rawlinson & Hunter,
  • kdo jsou skuteční majitelé depozitních certifikátů a
  • kolik depozitních certifikátů je drženo přes burzu a kolik mimo.

V Austrálii nemá EMH registrační podnikové číslo ACN (Australia Company Number – australské číslo pro společnosti (doslovně přeloženo)), ale ABRN (Australia Body Registered Number – australské registrační číslo pro pobočky) tj. číslo udělované v Austrálii registrovaným odštěpným závodům neaustralských společností. Toto číslo ABRN je uvedeno i na Memorandu o porozumění podepsané s ministerstvem průmyslu a obchodu. Společnost EMH z Britských Panenských ostrovů je daňovým rezidentem v důsledku přítomnosti své pobočky v Austrálii.