Publikace

Dobré vládnutí – publikace Good Governance

Zpřístupňujeme veřejnosti publikaci experta Good Governance JUDr. Včeláka "Dobré vládnutí. Politika řádné veřejné správy pro Českou republiku."

Publikováno: 12.2.2018

Autor: Josef Včelák

Téma: Centrum of Excellence Evropská unie Vnitřní řídící a kontrolní systém ve veřejné správě

 •  

  Dobrá veřejná správa není pouhým výmyslem nebo zbožným přáním občanů, kteří platí daně. Již v roce 2007 přijala Rada Evropy doporučení Rec(2007)7 o dobré veřejné správě/good governance. Cílem nebylo popsat optimální stav, ale definovat základní právo na dobrou veřejnou správu pro členské státy Evropské unie.

   

   

  Nosné pilíře evropské dobré veřejné správy / good governance jsou:

  • spolehlivost,
  • předvídatelnost,
  • otevřenost,
  • transparentnost,
  • odpovědnost,
  • efektivita.

  Po kliknutí na ikonu můžete sami posoudit, jak se tohoto práva zhostili politici v České republice.