Analýza

Analýza malých a středních podniků v operačním programu podnikání a inovace garantovaných bankou

Nově prezentovaná analýza se zaměřila na prověření vlastnických struktur příjemců veřejné podpory z programu Záruka Ministerstva průmyslu a obchodu.

Publikováno: 19.2.2018

Autor: Lukáš Wagenknecht

ISBN: 978-80-907131-0-9

Téma: Centrum of Excellence Studie, pozice, komentáře

Klíčová slova: volební kampaň, finance, prezidentský kandidát

 • Záměrem ministerstva bylo s pomocí zvýhodněných záruk a zvýhodněných záruk s finančním příspěvkem k zaručovanému úvěru usnadňovat realizaci podnikatelských projektů malých a středních podnikatelů zaměřených na investice a zvyšovat tak konkurenceschopnost těchto podnikatelů.

  V letech 2007 – 2015 úřad podpořil prostřednictvím záruk za 11.3 mld. korun 2011 projektů. Celková výši veřejné podpory byla 4,2 mld. Kč.
  10 % největších příjemců, kteří byli ověření, obdrželi 73 % všech poskytnutých záruk a 65 % poskytnuté veřejné podpory.

  U 219 ověřených podniků bylo 181 chybějících informací ohledně jejich statusu malého a středního podniku (88 případů – počet zaměstnanců, 46 případů – obrat a 47 případů – bilanční suma rozvahy). Současně nebylo dostupných 73 úplných účetních závěrek, jak ukládá zákon o účetnictví, český obchodní zákoník stejně jako evropská směrnice o podnikání a směrnice o účetnictví, které byly do českého právního řádu transponovány. Z veřejných zdrojů tak není možné nezávisle ověřit, zda byly malým nebo středním podnikem.

  43 podniků (20 %) projevilo určitý stupeň rizika (z toho 30 extrémně vysoké nebo vysoké riziko) z pohledu obcházení pravidel proti praní peněz a uplatňování mezinárodních a protiteroristických sankcí z důvodu nemožnosti identifikovat jejich vlastnickou a řídící strukturu nebo skutečného vlastníka či vlastníky. U 23 projektů, které dostaly záruky za 906 milionů korun, byla vlastnická struktura ovládaná prostřednictvím listinných akcií na majitele.

  Zajímavou informací je také, že záruky za 4,3 miliardy získali projekty v oblasti solárních fotovoltaických elektráren a jiných energetických projektů.

  Podrobnosti ohledně ověřeného vzorku a souvisejících dopadů jsou uvedeny v samotné analýzy s odkazem na začátku textu. Celkový přehled podpořených projektů v programu Záruka je možné projít na stránkách ministerstva.

   

  Autor: Lukáš Wagenknecht, Karolína Žďárská