Audit a poradenství

Hodnocení kvality interního auditu (QAR) - Good Governance

Jak prokázat managementu, že vykonáváte kvalitně funkci interního auditu? Hlavním nástrojem pro takové prokázání je nezávislé ujištění o souladu práce auditorů se standardy.

Každý útvar interního auditu by měl pravidelně procházet prověrkou kvality výkonu jeho činnosti. Hodnocení kvality může mít formu externího hodnocení nezávislým expertem nebo sebehodnocením s následnou validací.

Nabízíme Vám prostřednictvím našich expertů s dlouholetou praxí i s mezinárodní certifikací prověření vašich procesů.

Hodnocení kvality bude odpovídat velikosti Vašeho útvaru interního auditu. Pokud nemáte vypracovaný program kvality interního auditu, pomůžeme Vám s jeho vypracováním.