Audit a poradenství

Outsourcing a cosourcing služeb interního auditu - Good Governance

Pokud existuje potřeba interního auditu, mělo by následovat rozhodnutí, jestli tuto službu řešit interně, co-sourcouvat, nebo out-sourcovat (Core Competency Analysis).

Pokud dlouhodobá strategie vyžaduje služby interního auditu rychleji, než je možné je interně vyvinout, je vhodné tuto službou out-sourcovat.

Výhody co-sourcingu nebo outsourcingu

∙         Poskytuje flexibilitu.

∙         Může zvýšit účinnost a efektivitu služby interního auditu získáním externích expertů (auditní tým musí být kompetentní ve všech oblastech, včetně IT, mít všechny tyto experty interně může být drahé, nebo obtížné sehnat).

∙         Může snížit náklady (rozšiřuje schopnosti zaměstnanců, aniž by vznikly pevné náklady na zaměstnance a náklady na jejich výběr).

∙         Může zvýšit kvalitu a včasnost ujišťovacích sužeb.

Nevýhody co-sourcingu nebo outsourcingu

∙         Ztráta vnitřních schopností a kompetencí v oblasti auditu. Ztráta potencionální výchovy vlastních talentů.

∙         Větší nároky na koordinaci.

∙         Možné problémy se sdílením osobních a důvěrných informací.

∙         Riziko nesplnění povinností ze strany externího poskytovatele služeb.

∙         Out-sourcing služeb může zvýšit reputační riziko.

Out-sourcing je vhodný zejména ve chvíli, kdy organizace nemá zavedenou funkci interního auditu a management cítí potřebu ujišťovacích služeb.

Co-sourcing je vnodný pokud kapacity interního auditu nestačí k pokrytí stanoveného plánu (nedostatek kompetencí nebo lidí).

Je jedno, jakou formou je služba interního auditu zajišťována. Pokud má přinést přidanou hodnotu, musí být prováděna kvalifikovanými pracovníky.