Seznamte se

Josef Včelák

Legislativec

Během své čtyřicetitříleté praxe získal odborné zkušenosti v ekonomických agendách u organizací soukromého a veřejného sektoru a nabyl vysokoškolské právnické vzdělání. Podílel se na zajišťování úkolů v rámci kapitoly 28 – Vnitřní finanční kontrola ve veřejném sektoru při přípravě České republiky na vstup do Evropské unie.

Zaměření

  • Specialista Legislativy

Zkušenosti

Během své čtyřicetitříleté praxe získal odborné zkušenosti v ekonomických agendách u organizací soukromého a veřejného sektoru a nabyl vysokoškolské právnické vzdělání. Podílel se na zajišťování úkolů v rámci kapitoly 28 – Vnitřní finanční kontrola ve veřejném sektoru při přípravě České republiky na vstup do Evropské unie. Je spoluautorem zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a jeho prováděcího předpisu. Získal řadu osvědčení k přípravě a provedení koncepční, právní a metodické regulace s cílem nadále udržovat a rozvíjet tento systém v souladu s mezinárodními standardy. Stal se jedním z předních expertů pro začleňování legislativy Evropské unie do českého kontrolního prostředí. Je nositelem Zlaté plakety Českého institutu interních auditorů za zásluhy o rozvoj interního auditu v České republice a čestným členem tohoto profesního sdružení. Je zakládajícím členem spolku Centrum of Excellence for Good Governance, z.s.