Evropská unie

Česká republika je již několik let plnohodnotným členem Evropské unie. Centrum of Excellence vnímá naši integraci jako jeden ze zásadních počinů od změny v roce 1989. Tento unikátní projekt pomohl v dlouhodobém horizontu stabilizovat politickou situaci v Evropě. Již několikátá generace Evropanů žije v míru. Máme společný trh a volný pohyb. V každém demokratickém uskupení je samozřejmě také prostor pro pozitivní změnu a pro zlepšení v efektivitě fungování. Proto se bude Centrum of Excellence dlouhodobě věnovat aktuálním tématům spojeným s naším členstvím.

Analýza anonymních příjemců dotací ROP

Publikováno: 27.9.2016

Zajímá Vás, jak krajská reprezentace rozdělovala dotace společnostem s neznámou vlastnickou strukturou? Good Governance publikuje analýzu anonymních příjemců dotací z regionálních operačních programů období 2007 - 2013. Číst dále...