Vnitřní řídící a kontrolní systém ve veřejné správě

Kvalitní vnitřní řídící a kontrolní systém je základním předpokladem pro to, aby mohly jednotlivé subjekty veřejné správy fungovat podle zásad účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti. Je zřejmé, že bez důsledné aplikace ze strany politiků, úředníků i veřejnosti nebude sebelepší systém fungovat. Bohužel v České republice ale nejsou prozatím nastavena
základní podmínky pro fungování vnitřního řídícího a kontrolního systému. Národní legislativa je prozatím vzdálená mezinárodní dobré praxi a mezinárodně uznávaným standardům. Centrum of Excellence bude proto poukazovat na největší problémy a podporovat policy advokacy této oblasti.

Analýza auditorů ověřujících hospodaření politických stran

Publikováno: 19.6.2017

Pokud politici prosazují nezávislou kontrolu veřejných financí, je nezbytné, aby při auditu hospodaření politických stran šli sami příkladem a vyvarovali se možnému střetu zájmu auditora nebo auditorské společnosti v maximální možné míře a to i v případech, které nejsou vysloveně regulovány právní úpravou. Číst dále...

Vnitřní kontrola ve veřejné správě Belgického království

Publikováno: 30.1.2017

        Z čeho si můžeme vzít v Belgii příklad: předsednictvo agentury pro etiku a etické kodexy v rámci civilní služby odpovědné za rozvoj politiky federální preventivní bezúhonnosti zřízení výboru pro jednotný audit při federální vládě uspořádání obecných účtů vedle rozpočtových účtů manažerské zprávy o stavu vnitřního kontrolního systému veřejných institucí flexibilní uspořádání služby interního auditu, […] Číst dále...

Zákon z dílny Good Governance

Publikováno: 8.6.2016

Good Governance opětovně představuje komplexní řešení - návrh nového zákona o vnitřním řídícím a kontrolním systému ve veřejné správě pana JUDr. Josefa Včeláka. Toto řešení vychází z mezinárodních standardů INTOSAI a modelu Public Internal Control vyvinutého Evropskou komisí. Číst dále...

Role interního auditu a výboru pro audit

Publikováno: 6.12.2015

V dnešním článku se pojďme blíže podívat na roli interního auditu a výboru pro audit při řádné správě společnosti. Celou situaci si pojďme ilustrovat na důvodech, které vedly ke vzniku interního auditu a následně výborů pro audit. Číst dále...