Vzdělávání - Good Governance

Při prosazování a podpoře principů Good Governance je mimo policy advokacy témat jednotlivých projektů nezbytný také vývoj v oblasti vzdělávacích aktivit. Nyní připravujeme základní koncepční materiály a publikace k problematice Good Governance. Jejich obsah bude dostupný našim členům v členské sekci.