Stanovisko protikorupčních organizací k vládní strategii boje proti korupci

Nová pravidla pro státní úředníky, která mají zajistit odpolitizování veřejné správy, jsou jednou z hlavních priorit nové Strategie vlády v boji s korupcí na období 2013–2014, kterou dnes projedná Vláda. Protikorupční organizace varují, že zadání strategie pro tento klíčový zákon v boji s korupcí je vágní, obsahuje pouze obecné proklamace o zvýšení kvality fungování státní správy.

Publikováno: 16.1.2013

Autor: Lukáš Wagenknecht

Téma: Boj proti korupci Články, komentáře a prohlášení Státní služba

Vláda se podle organizací navrhovaným novým zákonem o úřednících zároveň zbavuje závazku přijmout existující kvalitní Služební zákon z roku 2002, který je již deset let neúčinný. Politici i nadále odmítají odevzdat politický vliv nad státní správou.

  „Protikorupční strategie rezignuje na kvalitní právní úpravu pro úředníky, když nadále ustupuje od zavedení plné účinnosti existujícího Služebního zákona a dávájen několik měsíců na přípravu nového velmi obecně vymezeného zákona o úřednících,“ říká Lenka Petráková z Oživení. „Služební zákon je velmi kvalitní právní norma, která vznikla jako podmínka našeho vstupu do Evropské unie, kvůli nevůli politiků odevzdat svůj politický vliv nad státní správou, ale nenabyla ani po deseti letech účinnosti,“ dodává Lukáš Wagenkencht z think tanku Good Governance.

 Strategie vlády přejímá do velké míry neziskovými organizacemi dlouhodobě kritizovaný přístup ministerstva vnitra, které chce nahradit kvalitní Služební zákon  (z. č. 218/2002 Sb.) novým zákonem o úřednících (nápad z dílny bývalého ministra Ivana Langera). Strategie neklade důraz na systémové zamezení korupce (zmenšení motivace ke korupci, zvýšení kontroly, jednotný dohled nad implementací zákona, efektivnější rozhodování o veřejných prostředcích, omezení neoprávněného politického vlivu), ale naopak prosazuje nejasnou garanci odborně a osobnostně fundovaného úředníka, který bude odrazován od korupčního jednání školeními, nejasnými finančními a nefinančními kompenzacemi a osobní odpovědností bez jasně definované vymahatelnosti. „Strategie zároveň ponechává možnost soukromoprávní úpravy zákona v duchu „můj stát, můj business“, namísto veřejnoprávní úpravy, tj. státní správy jako služby občanům, kterou doporučuje Evropská unie,“ dodává Wagenknecht.

Fungování české státní správy se přitom v posledních letech výrazně zhoršuje (např. problémy se zavedením centrálních maturit, metylalkoholová aféra, registr vozidel, systém na placení sociálních dávek) a její kvalitní právní regulace je nezbytná. Současná koncepce vlády pro nový zákon o úřednících ale fungování státní správy nezlepší. Po fiasku návrhu zákona o úřednících předloženém do mezirezortního připomínkového řízení v září 2012, má Ministerstva vnitra předložit Vládě nový návrh zákona o úřednících do 28. 2. 2013.