Audit a poradenství

Due Diligence - Good Governance

Plánujete finanční nebo obchodní akvizici? Máte zájem o koupi podniku? Před jakoukoliv významnou finanční transakcí takového charakteru je nezbytné získat důležité informace o finanční, ekonomických, právních nebo personálních závazcích. Pro kvalifikované rozhodování je podstatné mít včasné a objektivní informace.

Součástí prověrky hospodaření nově zvažované akvizice může být například posouzení:

∙         posouzení veškerých předpisů společnosti (stanov, společenské smlouvy, vnitřních předpisů apod.);

∙         revize soudních sporů společnosti ;

∙         komplexní posouzení obchodních transakcí;

∙         posouzení výhodnosti smluv pro společnost a právních rizik z nich plynoucích;

∙         audit obchodních smluv společnosti se zaměřením zejména na odpovědnost statutárních orgánů společnosti;

∙         vyhodnocení tržní pozice a postavení ve vztahu ke konkurenci;

∙         posouzení obchodního modelu a vnitřních procesů;

∙         posouzení obchodního a finančního plánu, případně jeho sestavení;

∙         rozbor rozvahových položek;

∙         prověření účetnictví za zvolená období;

∙         analýzu nákladů a výnosů za zvolená období;

∙         zhodnocení spolehlivosti kalkulací a rozpočtů;

∙         zmapování ekonomických dopadů vybraných smluvních vztahů;

∙         rozbor ukazatele EBITDA a jeho úprava na srovnatelnou úroveň.