Center of Excellence

Usilujeme o uplatňování konceptu good governance (dobré vládnutí) ve veřejné správě v ČR a EU. Poukazujeme na související problémy a vedeme diskuzi k jejich řešení.

Naše studie a projekty >

Audit a Poradenství

Specializujeme se na outsourcing a cosourcing služeb interního auditu, ujišťovací a konzultační služby, hodnocení kvality interního auditu (QAR) a due diligence.

Co nabízíme >

Kdo jsme?

Think tank Centrum of Excellence for Good Governance vznikl v roce 2012 jako reakce na dlouhodobé a přetrvávající problémy v řízení a správě veřejné správy v České republice. Od té doby vstupujeme různými nástroji (odborné analýzy, studie, blogy, články, veřejná vystoupení) do veřejného prostoru a debaty s cílem nápravy tohoto stavu ve smyslu mezinárodně uznávaného konceptu good governance.

V roce 2017 jsme založili Good Governance s.r.o. s nabídkou v oblasti interního auditu, ujišťovacích a jiných poradenských služeb pro veřejné i privátní subjekty. Hlavním cílem společnosti je financování neziskové organizace Centre of Excellence.

Naši experti

Lukáš Wagenknecht
Auditor, Analytik

Lukáš se věnuje přes 15 let oblasti interního auditu v soukromém i veřejném sektoru. Specializuje se na témata efektivního řízení, nezávislého auditu a anonymních vlastnických struktur.

Lukáš Pečeňa
Auditor

Lukáš se dlouhodobě věnuje praxi, jak v soukromém, tak veřejném sektoru, v oblasti interního auditu a nastavování vnitřního kontrolního systému.

Josef Včelák
Legislativec

Josef se dlouhodobě věnuje legislativě o oblasti finančního řízení a interního auditu ve veřejné správě. Je tvůrcem zákona o finanční kontrole.

Václav Turko
Ekonom, Analytik

Václav se zaměřuje na obchod, řízení akvizic a fúzí v soukromém sektoru. V neposlední řadě se také věnoval oblasti personalistiky, ve které má zkušenosti i ze státní správy.

Jaroslav Vlk
Hlavní analytik

Jaroslav má zkušenosti jako podnikový ekonom, auditor a investigativec. V Good Governance se specializuje na finanční analýzy, střet zájmů nebo anonymní vlastnické struktury.

Karolína Žďárská
Politoložka, Analytička

Karolína je politoložka a již během studia věnovala rozkrývání vlastnických a daňových struktur společností. Anonymními vlastnickými strukturami se zabývá i v Good Governance, věnuje se rovněž analýze politického prostředí.