Center of Excellence

Usilujeme o uplatňování konceptu good governance (dobré vládnutí) ve veřejné správě v ČR a EU. Poukazujeme na související problémy a vedeme diskuzi k jejich řešení.

Naše studie a projekty >

Audit a Poradenství

Specializujeme se na outsourcing a cosourcing služeb interního auditu, ujišťovací a konzultační služby, hodnocení kvality interního auditu (QAR) a due diligence.

Co nabízíme >

Kdo jsme?

Think tank Centrum of Excellence for Good Governance vznikl v roce 2012 jako reakce na dlouhodobé a přetrvávající problémy v řízení a správě veřejné správy v České republice. Od té doby vstupujeme různými nástroji (odborné analýzy, studie, blogy, články, veřejná vystoupení) do veřejného prostoru a debaty s cílem nápravy tohoto stavu ve smyslu mezinárodně uznávaného konceptu good governance.

V roce 2017 jsme založili Good Governance s.r.o. s nabídkou v oblasti interního auditu, ujišťovacích a jiných poradenských služeb pro veřejné i privátní subjekty. Hlavním cílem společnosti je financování neziskové organizace Centre of Excellence.