Kalouskovo usvědčení v přímém přenosu

Ministr financí přiznává, že jeho úřad úmyslně dlouhodobě porušoval evropské nařízení při auditu regionálních operačních programů.

Publikováno: 29.3.2013

Autor: Lukáš Wagenknecht

Téma: Boj proti korupci Články, komentáře a prohlášení Evropská unie Média

Ministr financí Miroslav Kalousek ve čtvrtek uspořádal tiskovou konferenci, během níž vysvětloval, že nenese žádnou odpovědnost za „lumpárny“ v Regionálním operačním programu Severozápad (ROP SZ). Zároveň tím ale potvrdil, že jeho úřad vědomě pět let porušoval zásadní právní předpis Evropských společenství. Čím konkrétně?

Na úvod citujme z prohlášení, které se po tiskové konferenci objevilo na webových stránkách ministerstva financí(MF). Pan ministr v něm mimo jiné uvádí:

„Kontrolní a auditní systém, který existoval do 31. 12. 2012, byl odsouhlasen Evropskou komisí. Jednalo se o systém, kdy MF mělo pouze metodickou roli, výkon kontroly byl plně na řídících orgánech jednotlivých operačních programů a výkon auditu byl personálně podřízen řídícímu orgánu, v případě ROP tedy fakticky podřízen hejtmanům. Jakkoli Evropská komise tento systém odsouhlasila, konstatovala postupem času jeho nefunkčnost a trvala na tom, že veškerý výkon auditu včetně personální pravomoci musí centrálně přejít pod MF. Stalo se tak k 1. 1. 2013.

Po prvních týdnech nového systému můžeme konstatovat významné zefektivnění auditu, což má své praktické dopady. Na základě zjištění auditu tak byly nově pozastaveny další tři regionální operační programy. Od 1. 1. 2013 jsme převzali plnou odpovědnost za efektivní audit operačních programů. Činit však za něj odpovědným MF v období do 31. 12. 2012, je holý nesmysl. V tomto období jsme neměli nejenom potřebné pravomoci, ale ani přístup k potřebným informacím.“

Na jednu stranu bych ministrovi chtěl poblahopřát, že po prvních týdnech nového systému konstatuje jeho zefektivnění. Na druhou stranu mě uvedený výrok vyděsil. Jeho slova bohužel potvrzují to, že jeho úřad vědomě po dobu pěti let porušoval zásadní právní předpis Evropských společenství.

Ministerstvo financí je takzvaným auditním orgánem ve vztahu ke zmiňovanému operačnímu programu ROP SZ. Podle odstavce 1 článku 62 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, z 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, jeho ministerstvo:

„a) zajišťuje provádění auditů za účelem ověření účinného fungování řídicího a kontrolního systému operačního programu;

b) zajišťuje provádění auditů operací na vhodném vzorku pro ověření vykázaných výdajů.“

Vzhledem k tomu, že systém, kdy byl výkon kontroly plně na řídících orgánech jednotlivých operačních programů a výkon auditu byl personálně podřízen řídícímu orgánu, v případě ROP tedy hejtmanům, odsouhlasila Evropská komise, je třeba si všimnout stejného ustanovení, ale odstavce 3: „provádí-li audity a kontroly uvedené v odst. 1 písm. a) a b) jiný subjekt než auditní orgán, zajistí auditní orgán, aby takové subjekty měly nezbytnou funkční nezávislost.“

Pokud tedy pan ministr uvádí, že audity prováděné jinými subjekty (auditory v regionální radě) nebyly funkčně nezávislé, „protože fakticky podléhaly hejtmanům“, potvrzuje tím, že jeho ministerstvo od roku 2007 až do začátku roku 2013 vědomě porušovalo uvedené evropské nařízení.

Neměl by snad někdo z MF za takto závažné porušení, o kterém nás pan ministr v přímém přenosu informoval, nést odpovědnost?

 

Článek včetně diskuze můžete nalézt na www.ceskapozice.cz