Otevřený dopis neziskových organizací poslancům

Good Governance, Inventura demokracie, Nadační fond proti korupci a Oživení opakovaně vyzývají v otevřeném dopise poslance, aby zamítnuli vládní novelu zákona o finanční kontrole.

Publikováno: 02.4.2013

Autor: Lukáš Wagenknecht

Téma: Boj proti korupci Články, komentáře a prohlášení Veřejné rozpočty Vnitřní řídící a kontrolní systém ve veřejné správě

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

v současnosti se Česká republika potýká s nepřehledným a neřízeným systémem kontrol a auditu veřejných prostředků. Tento stav proto oslabuje reformní úsilí vlády ve stabilizaci veřejných rozpočtů. Podle sdělení Evropské komise a Evropského účetního dvora má Česká republika stejně nekvalitní vnitřní řídící a kontrolní systém jako je ten sicilský.

Na program aktuální schůze Poslanecké sněmovny je zařazeno projednání novely zákona o finanční kontrole. Tento nekvalitní návrh již dříve nedoporučila Legislativní rada vlády, Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny a Senát.

Novela zákona o finanční kontrole nepřehledný systém kontrol auditu podle našeho názoru ještě více tříští a dále oslabuje jeho účinnost. Tato novela zejména:

  • nenaplňuje protikorupční strategii vlády, nejsou posíleny žádné kontrolní mechanismy ve veřejné správě s ohledem na protikorupční jednání;
  • neposiluje manažerskou odpovědnost za hospodaření s veřejnými prostředky;
  • neobsahuje posílení funkční nezávislosti interního auditu, které je dlouhodobě kritizováno a ohrožuje jednu ze základních funkcí vnitřního kontrolního systému;
  • zavádí novou auditní činnost „audit ve veřejné správě“, která nesystematicky dubluje činnost interního auditu; zavedením tzv. auditu ve veřejné správě bez jasné odpovědnosti ještě více diverzifikuje (roztřišťuje) systém finanční kontroly ve veřejné správě;
  • prohlubuje zapojení územních finančních orgánů do procesů vnitřního řídícího a kontrolního systému, což je v rozporu s doporučeními Světové banky a mezinárodní dobrou praxí;
  • umožňuje různé interpretace a velkou aplikační volnost, kdy vykladatel není při nastavování souvisejících doprovodných metodik vázán žádnými mantinely;
  • užívá pojmosloví, které neharmonizuje aktuálně používanou terminologii v evropském prostředí (např. příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní).

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče, máte možnost výrazně ovlivnit, s jakou péčí bude nakládáno nadále s penězi daňových poplatníků. Přijetím vládní novely se totiž ještě více prohloubí krize neúčinného kontrolního prostředí, která se projevuje nepřehlednými duplicitními kontrolami ministerstva financí a finanční správy, které nadměrně zatěžují zejména obce a příjemce dotace.

Zástupci níže uvedených neziskových organizací se připojují k výzvě místopředsedkyně senátu paní Horské a doporučují přijmout komplexní nové řešení, novou právní úpravu z dílny think tanku Good Governance, kterou doporučuje také Evropská komise.

Prosíme Vás, zamítněte proto návrh novely zákona o finanční kontrole, který je v rozporu se zájmy občanů České republiky.

 

Centrum of Excellence for Good Governance

Inventura demokracie

Nadační fond proti korupci

Oživení