Konference o PIC v Turecku

SIGMA uspořádala v Ankaře konferenci o „Public Internal Financial Control“ na Balkáně a v Turecku

Publikováno: 18.6.2013

Autor: Lukáš Wagenknecht

Téma: Články, komentáře a prohlášení Vnitřní řídící a kontrolní systém ve veřejné správě

Ve dnech 4. – 6. června se konala v Ankaře třetí regionální konference zabývající se „Public Internal Financial Control“  se zaměřením na západobalkánské země a Turecko. Cílem setkání bylo navrhnout konkrétní řešení, jak zlepšit na základě ověřené praxe pilíř finančního management a kontroly.  

Předchozí konference se zabývaly obecně problematikou tří pilířů PIFC a to: Finančním managementem a kontrolou (FMC), interním auditem (IA) a centrální harmonizační jednotkou  (CHU). V rámci šetření SIGMA bylo zjištěno, že FMC pilíř celkově zaostával za IA, a to i v zemích, kde byli manažeři FMC již jmenováni. 

Na základě výše zmíněných zjištění bylo rozhodnuto, že pilíř FMC bude hlavním bodem programu konference v Ankaře. Výstupem setkání byla především identifikace problémů, které způsobují zaostávání FMC za ostatními pilíři. Na konferenci měli účastníci příležitost sdílet své zkušenosti a porovnat praxi v jednotlivých zemích. Setkání bylo podpořeno z rozpočtu Evropské komise. 

Souhrn výstupů z konference Vám přineseme ihned po jejich zveřejnění na webu organizace SIGMA.