Good Governance citováno v Country reportu Evropské komise pro rok 2017

22. února 2017 Evropská komise vydala Zprávu o České republice pro rok 2017. V hodnocení oblasti korupce ve veřejné správě v České republice se bruselský dokument odkazuje na studii Good Governance.

Publikováno: 29.3.2017

Autor: Lukáš Wagenknecht

Téma: Články, komentáře a prohlášení

Evropská komise každoročně prezentuje zprávu, která hodnotí hospodářství jednotlivých členských států z hlediska roční analýzy růstu. V části zprávy hodnotící nedostatky a pokrok v oblasti korupce ve veřejné správě v Česku je uvedeno, že „existují náznaky, že evropské strukturální fondy a další veřejné prostředky byly směrovány do soukromých společností, jejichž konečný příjemce nebyl znám.“

Uvedené konstatování je referováno na závěry studie Good Governance Analýza anonymních příjemců dotací z regionálních operačních programů období 2007–2013 z minulého roku.

Je zřejmé, že problematika střetu zájmu a poskytování dotací příjemcům, jejichž vlastnická struktura je anonymizovaná, je téma, které Evropa o proti českým politikům vnímá jako negativní a důležité.

Celý text Country reportu pro Českou republiku pro rok 2017 můžete nalézt zde.