Analýza

Dárci kandidátů v druhém kole prezidentské volby 2018

Jak dopadlo hodnocení transparentnosti dárců prezidentských kandidátů?

Publikováno: 25.1.2018

Autor: Jaroslav Vlk

Téma: Boj proti korupci Studie, pozice, komentáře

V rámci analýzy byly ověřeny finanční dary a nepeněžní plnění evidované na webových stránkách kandidátů. Celkem poskytnulo v období 14. 1. -24. 1 2018 dar oběma kandidátům 51 právnických osob.

V případě Miloše Zemana bylo 72 % finančního objemu poskytnuto ze zdrojů, které jsou zcela anonymní. Jde o dary od Strany práv občanů a zapsaného spolku Přátelé Miloše Zemana. V obou případech není vyjasněný původ finančních prostředků, který tito dárci nepeněžního plnění poskytnuli.

Jiří Drahoš obdržel 51 % finančních darů a nepeněžního plnění od 38 společností s transparentní vlastnickou strukturou. 46,5 % finančního objemu poskytnuly 4 společnosti s anonymní ovládající osobou a zbytek byl od společností s nejasnou nebo zahraniční vlastnickou strukturou.

Závěrem lze shrnout, že v případě Miloše Zemana nebylo možné vyhodnotit žádný z darů jako transparentní, u Jiřího Drahoše poskytlo dar 79 % společností s určitou ovládající osobou.

Ve výsledném hodnocení jsou čtyři kategorie vlastnických struktur dárců.

  • Jistý – jde o společnost, která má transparentní a plně dohledatelnou vlastnickou strukturu.
  • Nejistý – informace z veřejně dostupných zdrojů (rejstřík justice.cz) neposkytovala dostatečné ujištění o skutečné ovládající fyzické osobě.
  • Zahraniční
  • Anonymní – informace z veřejně dostupných zdrojů (rejstřík justice.cz) neposkytují žádné konkrétní informace o skutečné ovládající osobě.

 

ČÍSELNÉ VÝSLEDKY HODNOCENÍ

 

                                                        Miloš Zeman

Počet dárců

%

Finanční objem

%

nejistý 1 33,33% 1 388 227,00 Kč 28,04%
anonymní 2 66,67% 3 562 266,00 Kč 71,96%
celkem 3 100,00% 4 950 493,00 Kč 100,00%

                                                         

                                                         Jiří Drahoš

Počet dárců

%

Finanční objem

%

jistý 38 79,17% 2 199 433,00 Kč 51,08%
nejistý 2 4,17% 55 000,00 Kč 1,28%
anonymní 4 8,33% 2 000 000,00 Kč 46,45%
zahraniční 4 8,33% 51 500,00 Kč 1,20%
celkem 48 100,00% 4 305 933,00 Kč 100,00%