Publikace

Sborník popisů systémů vnitřního řízení a kontroly ve veřejném sektoru členských států EU

Vydáváme autorský překlad popisu vnitřních kontrolních systémů členských států EU, který vydala před několika lety Evropská komise.

Publikováno: 14.2.2018

Autor: Josef Včelák

ISBN: ISBN 978-80-907131-1-6

Téma: Vnitřní řídící a kontrolní systém ve veřejné správě

 • Tento Sborník s 27 příspěvky členských států EU, je první ucelená kolekce popisů vnitřních řídících a kontrolních systémů ve veřejné správě (PIC) členských států EU. Popisuje, jak je systém PIC organizován a jak by měl fungovat v každém členském státě EU. „Snímek“ o situaci, popsané v tomto Sborníku, byl pořízen na jaře 2011. Všechny zúčastněné subjekty, především ti, kteří tyto systémy praktikují, hledají východiska při řešení problémů v oblasti vnitřní kontroly ve veřejném sektoru.

  Tento Sborník je určen především k tomu, aby jim umožnil studovat řešení, které zvolily jiné členské státy EU. Sborník s popisem systémů PIC může být také užitečný pro každého, kdo se zajímá o způsob, jakým jsou veřejné zdroje – národní, evropské či jiné veřejné výdaje, veřejné příjmy nebo veřejný majetek a veřejné závazky – řízeny a spravovány za účelem zajištění jejich řádného použití pro určené účely. Některé příspěvky pro Sborník podrobně popisují, jak a proč členské státy navrhly kontroly a audity.

  Tento popis obsahuje údaje o používaných standardech (mezinárodních či národních), pravidlech a postupech pro podávání zpráv. Ostatní příspěvky kladou větší důraz na vysvětlení celkového kontextu, ve kterém se kontrolní a auditní systémy vyvinuly a pokračují nadále ve svém rozvoji. V některých příspěvcích o systému PIC jsou začleněny inovativní nápady pro řešení společných a známých problémů. Nicméně je nesporným přínosem, že příspěvky odrážejí mnohaleté seriózní úvahy a zkušenosti z tvrdé práce v této oblasti.

  Tento Sborník je prvním pokusem o zdůraznění podobnosti a rozdílů systémů PIC, jakož i důvodů o způsobech rozvíjení těchto systémů, přičemž členské státy uvádějí i příklady, jak se tyto systémy PIC především během posledního desetiletí vyvinuly. Některé příspěvky zdůrazňují hlediska dalšího budoucího vývoje těchto systémů. Sborník není vyčerpávající a je založen na příspěvcích poskytnutých jednotlivými členskými státy. Je třeba zdůraznit, že tyto příspěvky však mohou používat stejná slova a terminologii pro různé pojmy. Proto řešení problémů, vyplývajících z této skutečnosti, bude vyžadovat mnohem hlubší analýzy jednotlivých konceptů, než bylo možno dosáhnout během tohoto prvního cvičení. Tento sborník je proto vnímán pouze jako výchozí bod a další odborná práce bude zapotřebí především k objasnění otázek ovlivňujících vývoj jednotlivých systémů PIC.

   

  Autor předkladu: JUDr. Josef Včelák