Státní služba

Efektivní stát je založený na funkční a stabilní institucionalizaci jeho orgánů. Úřady by měly fungovat na základě jednotné koncepce a zaměstnávat kompetentní úředníky. Česká republika bohužel nemá kvalitní ucelený koncept veřejné služby pro úředníky. Pokud nebudeme mít zavedenou veřejnou nebo alespoň státní službu, budeme i nadále svědky personálních čistek, nestability a odlivu kompetence z veřejného sektoru. Nově je podmínku pro příští programovací období čerpání ze strukturálních fondů také přejetí legislativy související se státní službou.

Centrum of Excellence bude proto poukazovat na největší problémy a podporovat policy advokacy této oblasti.