Žádost o členství - Good Governance

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *  * Odeslání přihlášky prohlašuji, že se chci stát členem Centra of Excellence for Good Governance, o.s., souhlasím s jeho stanovami, včetně v nich obsažených cílů sdružení, a zavazuji se, že tyto stanovy budu dodržovat a že budu usilovat o dosažení cílů sdružení. Prohlašuji, že souhlasím se zpracováním osobních údajů, jež jsou součástí této přihlášky, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Centrem of Excellence for Good Governace, o.s. (správcem) pro potřeby správce v souvislosti s členstvím a po dobu mého členství. Dále prohlašuji, že souhlasím se zasíláním informací elektronickými prostředky.